หน้าแรก > ข้อมูลที่น่าสนใจ

เครื่องมือคำนวณการวางแผน เพื่อการเงิน

ข้อมูลที่น่าสนใจ


ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การวางแผนหลังการเกษียณอายุ ตอนที่ 1

 

ในภาวะสังคมปัจจุบันที่โครงสร้างประชากรของไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัว คือสัดส่วนคนชราต่อประชากรทั้งประเทศเพิ่มสูงเกินกว่า 10% (เกิน 6 ล้านคน) มาตั้งแต่ปี 2548 ประกอบกับสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากค...
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การวางแผนหลังการเกษียณอายุ ตอนที่ 2

 

สำหรับเงินลงทุนระยะกลาง (ส่วนที่วางแผนจะนำมาใช้ในปีที่ 4-10 หลังเกษียณ) เป้าหมายการลงทุนของเงินส่วนนี้ คือ เพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อ โดยยอมรับการขาดทุนได้เล็กน้อยในบางปี และไม่ห่วงสภาพคล่องระ...
การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ

 

คนวัยหนุ่มสาวอาจคิดว่ายังไม่ต้องรับรองวางแผนอะไรสำหรับการเกษียณ เพราะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องอนาคตอันไกล แต่คุณรู้ไหมว่าโดยเฉลี่ยของคนไทยในปัจจุบัน จะมีอายุยืนประมาณ 78 ปี นั้นหมายความว่าหากเราเกษียณการท...
Wealth Partner

 

ทิศทางการลงทุน : หุ้น หุ้นในประเทศ ในเดือนมีนาคม ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจากระดับ 1,160 จุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ สู่ระดับ 1,196 จุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม โดยนักลงทุนต่างประเทศซื...
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

 

บลจ. ไทยพาณิชย์ เชิญชวนลูกค้าตอบ "แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน" ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศ...